Server: HUFFLEPUFF
 

Recyklované Materiály

Společnost Trex při výrobě nových
výrobků zpracovává co nejchytřejším
způsobem znovu použité materiály.

 • Regenerované
  dřevo ze
  dřevozpracujících
  podniků
 • Piliny (více než 90 000
  tun ročně)
 • Použité palety
 
Supportive Plan Why Trex Recycling Facts
 

Udržitelné Procesy

  V naší společnosti pravidelně
  probíhají audity řízené třetími
  stranami, čímž je zajištěno
  neustálé zdokonalování našich
  ekologických postupů a splnění
  pokynů a nařízení týkajících se
  životního prostředí, zdraví a
  bezpečnosti.
 
 • Automobilové přívěsy
  společnosti Trex, používané
  k přepravě dřevěných pilin
  využívají pro pohon
  hydrauliky rostlinné oleje.
 • Všude, kde je to možné, jsou
  obaly Trex vyrobeny z
  recyklovaného papíru a plastu.
 
 • Odpad továrny je recyklován
  a opětovně použit ve výrobě.
 • Trex každoročně ze skládky
  zachrání okolo 180 000 tun
  plastového a dřevěného
  odpadu.
 
 • Trex má ve Spojených státech
  jeden z největších podílů na
  recyklaci plastových tašek,
  zpracuje jich zhruba okolo
  1,5 miliardy ročně.