Kontaktujte představenstvo společnosti Trex

KONTAKTUJTE DESKU

Držitelé zabezpečení a další zainteresované strany mohou sdělit jakékoli obavy, které mohou mít o společnosti, přímo a důvěrně buď úplnému představenstvu, nebo nemanažerskému řediteli jako skupině, nebo jednotlivému řediteli, telefonicky na lince pomoci pro řízení společnosti (800-719-4916) nebo písemně na adresu:

„Představenstvo“ nebo „Nevedoucí ředitelé“ nebo jméno jednotlivého ředitele
Trex Company, Inc
2500 Trex způsob
Winchester, VA 22601
USA
K rukám: Tajemník

Tuto horkou linku řízení spravuje nezávislý dodavatel třetí strany a veškerou komunikaci předává tajemníkovi Trex. Tajemník poté zkontroluje a přepošle veškerou komunikaci určenému členovi představenstva nebo členům, s výjimkou komunikace, která je mimo rozsah záležitostí správní rady nebo duplikaci jiné komunikace, která byla dříve přeposlána zamýšleným příjemcům. Tajemník si ponechá kopie veškeré komunikace a povede záznam o tom, zda byla komunikace předána, a pokud ne, důvod, proč ne.

(NE VŠECHNY PRODUKTY JSOU K DISPOZICI V KAŽDÉ ZEMI.)

Nelze přidat do košíku

Můžete si objednat až 4 vzorky zdarma. Chcete-li upravit výběr, odstraňte, co nepotřebujete, a poté přidejte nové volby.