Podmínky použití

Vítejte na webu www.trex.com (dále jen „stránky“), webové stránce spravované a udržované společností Trex Company, Inc. („Trex“). Pokud navštívíte Stránky, přijímáte zde uvedené podmínky („Podmínky použití“). Tyto podmínky použití upravují vaše používání těchto stránek.

Společnost Trex si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit Podmínky používání. Vaše používání stránek po jakékoli takové úpravě představuje váš souhlas s dodržováním a dodržováním upravených podmínek použití.

1. POUŽITÍ PRACOVIŠTĚ

Web můžete používat, včetně informací, písemností, obrázků a/nebo jiných údajů, které na něm zažíváte a které jsou označovány jako „obsah“, výhradně pro nekomerční, osobní účely a/nebo k získání informací o produktech Trex. Při používání webu nesmíte: (a) zveřejňovat nebo přenášet jakékoli nezákonné, výhružné, urážlivý, urážlivý, hanlivé, obscénní, pornografický, znevažující nebo jinak nevhodné informace jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně jakýkoli přenos představující nebo podporující chování, které by představovalo trestný čin, vést k občanskoprávní odpovědnosti, nebo jiným způsobem porušit místní, stát, národní nebo mezinárodní právo, mimo jiné včetně zákonů a předpisů Spojených států o kontrole vývozu a federálních a státních antimonopolních zákonů; (b) zveřejňovat nebo přenášet jakékoli informace nebo software obsahující virus, malware nebo jiná škodlivá součást; nebo (c) příspěvek, publikovat, přenos, reprodukovat, distribuovat, nebo jakýmkoli způsobem zneužívat jakékoli informace, produkt nebo jiný materiál získaný prostřednictvím stránek pro komerční účely (jiné než výslovně povolené společností Trex nebo poskytovatelem takových informací, produktu nebo jiného materiálu). Nesmíte používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet ani odvozovat jiné dílo z jakéhokoli obsahu získaného z těchto stránek, s výjimkou případů výslovně povolených těmito podmínkami použití. Kromě toho na vás v důsledku používání těchto stránek nepřevádíme žádná práva, nároky ani podíly na jakémkoli obsahu.

2. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Trex respektuje vaše soukromí. Podmínky zásad ochrany osobních údajů společnosti Trex jsou uvedeny na adrese  https://www.trex.com/footer/privacy-policy/ a jsou do ní začleněny.

3. AUTORSKÁ PRÁVA

Web a obsah jsou chráněny americkými a/nebo zahraničními zákony o autorských právech a patří společnosti Trex nebo jejím partnerům, přidruženým společnostem, přispěvatelům nebo třetím stranám. Autorská práva spojená s konkrétním obsahem jsou majetkem společnosti Trex a/nebo jiných vlastníků autorských práv, kteří schválili jejich používání na webu. Obsah si můžete stáhnout a znovu vytisknout pouze pro nekomerční, neveřejné a osobní použití a ke staženému materiálu je nutné přiložit veškerá oznámení o autorských právech a dalších vlastnických právech.

4. OCHRANNÉ ZNÁMKY

Je zakázáno používat jakékoli ochranné známky nebo loga, která se objevují na webu, bez svolení vlastníka ochranné známky, s výjimkou případů povolených platnými zákony.

5. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Po kliknutí na tlačítko hypertextového odkazu třetí strany na webu opustíte web a společnost Trex nenese odpovědnost za obsah na žádném hypertextovém webu. Autorizovaní prodejci, distributoři nebo dodavatelé Trex jsou nezávisle vlastněni a provozováni a nejsou spojeni ani zprostředkovateli nebo zástupci Trex. Trex nekontroluje obsah zveřejněný jeho prodejci, distributory nebo dodavateli a jako takový nezaručuje přesnost, integritu nebo kvalitu takového obsahu a neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, a nepřijímá žádnou povinnost ani odpovědnost za výkon, jednání nebo opomenutí takových třetích stran.

6. CHOVÁNÍ UŽIVATELE

Souhlasíte s tím, že budete stránky používat pouze pro zákonné účely. Souhlasíte s tím, že nebudete podnikat žádné kroky, které by mohly ohrozit bezpečnost stránek, znemožnit přístup na stránky jiným osobám nebo jinak poškodit stránky nebo obsah. Dále souhlasíte s tím, že nebudete stránky používat žádným způsobem, který by mohl narušit práva jiných uživatelů nebo třetích stran.

7. INFORMACE DODÁVANÉ UŽIVATELEM

Pokud na Stránku poskytnete nebo zveřejníte jakékoli „osobní údaje“, zaručujete společnosti Trex, že máte zákonné právo takový materiál zveřejnit a že neporušuje žádný zákon ani práva žádné osoby nebo subjektu. Pro jakékoli informace, které odešlete, zveřejníte nebo odešlete na tyto stránky, tímto udělujete společnosti Trex neomezenou, bezplatnou a neodvolatelnou licenci k jejich použití.

8. ZOBRAZENÍ PRODUKTU / BARVA

Stránky se pokusí zobrazit obrázky produktů, které jsou zobrazeny co nejpřesněji. Nemůžeme však zaručit, že barva, kterou vidíte, identicky odpovídá barvě produktu, protože zobrazení barvy částečně závisí na monitoru počítače, který používáte.

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ ZÁRUKY

VÝSLOVNĚ CHÁPETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“. SPOLEČNOST TREX VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. SPOLEČNOST TREX NEZARUČUJE ANI NEPROHLAŠUJE, ŽE: (A) JAKÝKOLI MATERIÁL, VÝSLEDKY, A/NEBO DATA STAŽENÁ NEBO JINAK POUŽÍVANÁ NEBO ZÍSKANÁ PROSTŘEDNICTVÍM WEBU NEBO JINÉHO HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU BUDOU PŘESNÁ NEBO SPOLEHLIVÁ; (B) KVALITU JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ, SLUŽBY, INFORMACE, NEBO JINÝ MATERIÁL, KTERÝ JSTE ZAKOUPILI NEBO ZÍSKALI PROSTŘEDNICTVÍM WEBU NEBO JINÉHO HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU, SPLNÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ; (C) ŽE JAKÉKOLI CHYBY, NESPRÁVNÉ ÚDAJE NEBO VADY PROGRAMOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI BUDOU OPRAVENY; NEBO (D) ŽE JAKÝKOLI PŘÍSTUP NA STRÁNKY NEBO K INFORMACÍM NEBO JINÉMU MATERIÁLU PŘÍSTUPNÉMU NA STRÁNKÁCH JE BEZ VIRŮ, MALWARE NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ PRVKY. SPOLEČNOST TREX NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA VČASNOST, ODSTRANĚNÍ, NESPRÁVNÉ DORUČENÍ NEBO NEULOŽENÍ JAKÉKOLI UŽIVATELSKÉ KOMUNIKACE NEBO NASTAVENÍ PŘIZPŮSOBENÍ.

10. ODŠKODNĚNÍ

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete osobní odpovědnost za své chování na webu. Souhlasíte s odškodněním, obhajovat a bránit Trex , své přidružené společnosti, obchodních partnerů, poskytovatelů licencí, zaměstnanců, agenti, a poskytovatelé informací třetích stran proti všem nárokům, ztráty, výdaje, škody a náklady (včetně mimo jiné přímé, náhodné, následné, příkladné a nepřímé škody), a přiměřené poplatky za právní zastoupení, vyplývající z vašeho používání nebo z něj vyplývající, zneužití, nebo neschopnost používat web nebo obsah, nebo jakéhokoli vašeho porušení těchto Podmínek používání.

11. TEXTOVÉ ZPRÁVY

Navštivte stránky  https://www.trex.com/footer/privacy-policy/ a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů společnosti Trex. Pošlete zprávu „PŘIPOJIT SE“ na číslo 24860 a přihlaste se k odběru textových, SMS nebo jiných podobných textových zpráv a upozornění na vaše mobilní zařízení týkajících se propagačních akcí, nabídek, nabídek a dalších informací týkajících se produktů Trex („komerční texty“). Kdykoli můžete zaslat textovou zprávu „STOP“ na číslo 24860 a odhlásit se ze zasílání komerčních textů z Trex . Vaše soukromí bereme vážně. Poté, co zašlete zprávu „STOP“ na číslo 24860, obdržíte od společnosti Trex jednu poslední zprávu výhradně za účelem potvrzení, že společnost Trex obdržela vaši žádost o odhlášení a nebude vám zasílat další komerční texty. Další informace získáte po zaslání zprávy „HELP“ na číslo 24860 nebo na telefonním čísle (800) 289-8739 (800-BUY-TREX). Mohou být účtovány sazby za zprávy a data. Frekvence zpráv se může lišit až o 4 ms/měsíc. Přihlášením souhlasíte s přijímáním komerčních textů od Trex prostřednictvím automatického systému telefonního vytáčení. Váš souhlas s přijímáním komerčních textů není vyžadován jako podmínka nákupu nebo přijetí jakéhokoli zboží nebo služeb. Přihlášením k odběru komerčních textů potvrzujete, že je vám více než 13 let. Podporovaní dopravci jsou: AT&T, Sprint, T-Mobile®, Verizon Wireless, Posílení, Kriket, MetroPCS, Americký mobilní telefon, Virgin Mobile, ACS Wireless, Appalachian Wireless, Modrá tráva buněčná, Carolina West Wireless, Cellcom, C-Spire Wireless (dříve Cellsouth), Buněčný jeden z East Central Illinois, Cincinnati Bell Wireless, kříž (dba rozeta), Dluh IP, Element Mobile, EpicTouch, Komunikace GCI, Zlatý stát, Hawkeye (mobilita chatu), Hawkeye (NW Missouri Cellular), Buněčný údolí Illinois, Immix (Keystone Wireless / PC Management), Vnitrozemské mobilní, iWireless, Mobi PCS (Coral Wireless LLC), Mozaika, MTPCS / Cellular One (Cellone Nation), Nex-Tech Wireless, nTelos, Telekomunikace panhandle, Bezdrátové systémy Peoples Wireless, Průkopník, Plató, Revol Wireless, Rina – Custer, Rina – celý západ, Rina - Cambridge Telecom Coop, Rina – Eagle Valley Comm, Rina – Vzájemná telefonní spolupráce farmářů, Rina - Nucla Nutria Telephone Co, Rina – Stříbrná hvězda, Rina – South Central Comm, Rina – Syringa, Rina – HLUČNÁ, Rina - Manti, Jižní Kanál / BuněčnýJedna z NEPA, Buněčný palec, Union Wireless, Spojené, Viaero Wireless, bezdrátová síť West Central, Leaco, Nemont/Sagebrush. Společnost T-Mobile nenese odpovědnost za zpožděné nebo nedoručené zprávy.

12. ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky použití mezi vámi a společností Trex se budou řídit zákony státu Virginia bez ohledu na kolizní normy. Vy a Trex souhlasíte s tím, že se podrobíte výhradní a výlučné osobní jurisdikci federálních a státních soudů se sídlem ve Virginské oblasti v případě jakýchkoli sporů vyplývajících z těchto Podmínek použití nebo s nimi souvisejících. Neuplatnění nebo nevymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek použití společností Trex nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení. Trex nečiní žádné prohlášení o tom, že materiály na těchto stránkách jsou vhodné nebo dostupné k použití mimo Spojené státy a přístup k nim z území, kde je jejich obsah nezákonný, je zakázán. Přístup uživatelů na stránky se řídí všemi platnými federálními, státními a místními zákony.

(NE VŠECHNY PRODUKTY JSOU K DISPOZICI V KAŽDÉ ZEMI.)