Zásady ochrany osobních údajů Trex

Úvod

Trex Company, Inc. („Trex“) respektuje vaše soukromí a snaží se vám pomoci chránit informace, které s námi sdílíte. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují zásady a postupy společnosti Trex týkající se shromažďování a používání vašich osobních údajů spolu se sdílením informací týkajících se vašich práv na ochranu osobních údajů.

Jak používáme informace, které s námi sdílíte

Trex shromažďuje informace, které nám poskytnete, abychom vám mohli poskytnout další informace týkající se našich produktů nebo poskytovat služby, které požadujete. Vaše osobní údaje můžeme také shromažďovat pro provozní, právní účely nebo účely dodržování předpisů. Vaše osobní údaje neprodáváme. Vaše osobní údaje můžeme podle potřeby sdílet pro naše obchodní účely s našimi dodavateli nebo jinými třetími stranami. Naši dodavatelé neprodávají vaše osobní údaje a využívají je pouze k podpoře služeb, které vám poskytujeme.

1. Kategorie osobních údajů, které s námi můžete sdílet

Osobní údaje s námi můžete sdílet několika různými způsoby. Informace s námi můžete sdílet přímo, například registrací do seznamu adresátů nebo odesláním platebních informací k produktu. Některé typy informací o zákaznících shromažďujeme také automaticky, například vaši IP adresu, když navštívíte naše webové stránky. A konečně, můžeme získat informace o vás od třetích stran, jako je aktualizovaná poštovní adresa od dodavatele přepravních služeb. Následující seznam popisuje typy osobních údajů, které jsme shromáždili o našich zákaznících za posledních 12 měsíců:

A. Zaregistrovat se k odběru našich seznamů adresátů nebo vyplnit vyplnitelný formulář

Když se zaregistrujete do našich seznamů adresátů, shromažďujeme informace, které o vás sdílíte, včetně vašeho jména, adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla. Pokud používáte některou z našich kalkulaček nákladů nebo vyplnitelných formulářů, můžete s námi také sdílet kontaktní údaje.

Tyto osobní údaje zpracováváme, abychom vás informovali o produktech a nabídkách Trex. Trex může také použít tyto informace, aby nám pomohl pochopit potřeby našich zákazníků a lépe přizpůsobit naše online služby.

Odběr e-mailů Trex můžete kdykoli spravovat tak, že se přihlásíte k odběru nebo zrušíte jeho odběr.

Trex používá určité analytické nástroje ke sledování toho, jak často lidé získávají přístup k našemu obsahu a jak často ho čtou. Tyto informace používáme souhrnně, abychom pochopili, jaký obsah naši zákazníci považují za užitečný nebo zajímavý, abychom mohli i nadále poskytovat informace, které našim zákazníkům pomáhají.

Trex se může spoléhat na plnění smlouvy jako na právní základ nebo obchodní účel pro zpracování vašich údajů podle určitých zákonů.

B. Informace o záruce

Můžete nám také poskytnout určité informace při registraci vašich produktů Trex, které používáme k tomu, abychom vám pomohli se správou záruk, které se mohou vztahovat na váš nákup.

Když u nás zaregistrujete své produkty, které jste zakoupili u autorizovaného prodejce Trex, můžeme vás požádat o vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, spolu se jménem a adresou prodejce, od kterého jste produkty zakoupili, datum nákupu a identifikační údaje o produktech. Tyto informace používáme k registraci vašeho produktu a k poskytování důležitých informací, jako jsou informace o záruce.

Tyto informace mohou být také použity k tomu, abychom vás kontaktovali v případě stažení výrobku z trhu. Můžete se rozhodnout neposkytnout kontaktní údaje. Trex vás možná nebude moci řádně informovat o záručních informacích a staženích výrobků z trhu bez poskytnutí určitých informací při registraci vašich výrobků Trex.

Trex se může spoléhat na plnění smlouvy jako na právní základ nebo obchodní účel pro zpracování vašich údajů podle určitých zákonů.

C. Používání webových stránek Trex

Stejně jako většina webových stránek i webové stránky společnosti Trex shromažďují určité informace o vaší návštěvě automaticky. Tyto informace mohou zahrnovat adresy internetového protokolu (IP adresy), obecné umístění, kde vaše zařízení přistupuje na webové stránky, typ prohlížeče, který používáte, nebo podobné systémové informace, a některé další informace týkající se historie stránek, které můžete zobrazit. Můžeme také použít vaši IP adresu k diagnostice problémů s naším serverem nebo ke správě našich webových stránek. V závislosti na tom, odkud přistupujete na naše webové stránky, mohou být tyto technické informace považovány za osobní údaje. Tyto informace o vaší návštěvě našich webových stránek uchováváme v souhrnné anonymizované podobě a nepoužíváme je k vaší identifikaci.

Trex má legitimní zájem a obchodní účel porozumět tomu, jak zákazníci a potenciální zákazníci používají jeho webové stránky. Tyto informace pomáhají společnosti Trex poskytovat relevantní obsah a produkty.

Další informace o používání souborů cookie Trex naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie v části 11 tohoto dokumentu.

D. Vaše komunikace s Trex obecně

Pokud s námi budete komunikovat prostřednictvím e-mailu, textové zprávy, telefonicky nebo osobně na veletrhu, můžeme si ponechat taková sdělení a informace, které jsou v nich obsaženy, abychom mohli reagovat na váš dotaz, informovat vás o produktech nebo nabídkách Trex, vést záznamy o vaší komunikaci a další podobné důvody.

Trex má legitimní zájem a obchodní účel při uchovávání osobních údajů osob, které s Trex dobrovolně komunikují.

E. Platební informace společnosti Trex

Můžete si také zakoupit vzorové produkty od Trex a použít k tomu platební kartu. Trex tyto informace neuchovává a místo toho využívá ke zpracování vaší žádosti služby zpracování plateb třetí strany.

Trex má oprávněný zájem a obchodní účel při zpracování platebních údajů.

F. Interakce na sociálních sítích

Pokud s námi komunikujete na sociálních médiích, můžeme si takové komunikace a informace v nich obsažené ponechat v rámci naší přítomnosti na sociálních médiích.

Trex má legitimní zájem a obchodní účel porozumět tomu, jak zákazníci a potenciální zákazníci používají sociální média. Tyto informace pomáhají společnosti Trex poskytovat relevantní obsah a produkty.

G. Žádost o práci s Trex

Pokud se ucházíte o zaměstnání u společnosti Trex online, můžeme vás požádat o vaše jméno, e-mailovou adresu, fyzickou adresu a telefonní číslo. Můžeme také požadovat informace o žádosti o zaměstnání, jako je váš životopis. Můžeme také požadovat informace, které jsou ze zákona vyžadovány pro zpracování vaší žádosti.

Trex má oprávněný zájem a obchodní účel při zpracování žádostí o zaměstnání.

H. Vztahy s investory

Můžete se přihlásit k odběru našich e-mailových upozornění na vztahy s investory, abyste se dozvěděli, kdy byly učiněny nové informace o investorech, včetně zveřejnění zisků, finančních zpráv a podání SEC. Pokud se přihlásíte k odběru, budeme potřebovat vaši e-mailovou adresu. Pokud si přejete, aby Vám byly informace o investorovi zaslány poštou, můžeme Vás požádat o uvedení Vašeho jména, ulice, e-mailové adresy a telefonního čísla.

Trex má legitimní zájem a obchodní účel při zpracování informací týkajících se jeho investorů.

I. Informace, které získáváme od třetích stran

Informace, které od vás shromažďujeme, můžeme vylepšit o další informace, které získáme od třetích stran nebo společností přidružených k Trex. Když s vámi spojíme informace, které získáme od třetích stran, zacházíme s těmito získanými informacemi stejně, jako bychom je shromáždili sami, a jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, a nebudeme je sdílet s třetími stranami.

J. Průzkumy, loterie a propagace

Čas od času se můžete účastnit průzkumů, soutěží, loterií a propagačních akcí nabízených společností Trex. Pokud se rozhodnete účastnit se těchto aktivit, můžeme shromažďovat osobní údaje, jako je vaše jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození nebo věk a preference. Tyto informace můžeme použít ke komunikaci s vámi o našich produktech, službách a propagačních akcích, pokud jste nám k tomu dali souhlas. Abychom se dozvěděli více o naší zákaznické základně, používáme další informace, které s námi sdílíte v souhrnné anonymizované podobě.

Můžete se rozhodnout zúčastnit se propagačních akcí, které jsou nabízeny společně s nepřidruženým obchodním partnerem. Pokud se tohoto typu propagace zúčastníte, vaše informace mohou být také sdíleny s obchodním partnerem, který je může používat způsobem, který je v souladu s jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Než nám (nebo našim obchodním partnerům) poskytnete jakékoli osobní údaje, přečtěte si prosím všechny informace o akci.

 

2. Zpracování vašich údajů
A. Přehled

Společnost Trex zpracovává údaje, které s námi sdílíte, aby vám mohla poskytovat produkty nebo služby, které jste si od nás vyžádali nebo zakoupili. Tyto informace používáme k vylepšování našich služeb a ke komunikaci s vámi o produktech Trex a Trex. Trex často potřebuje zpracovávat vaše osobní údaje, aby splnil vaši objednávku nebo žádost o informace. Trex může mít také legitimní zájem na zpracování údajů, aby lépe porozuměl potřebám, obavám a zájmům svých zákazníků, aby mohl optimálně fungovat jako podnik. Trex se také může spoléhat na váš souhlas. V takovém případě si jej ponecháme a budeme respektovat vaše volby týkající se informací, které s námi sdílíte.

B. Mezinárodní převody

Pokud se nacházíte mimo Spojené státy, společnost Trex může sdílet vaše osobní údaje mimo zemi, ve které žijete, s domácí kanceláří společnosti Trex se sídlem ve Spojených státech. Při předávání osobních údajů se snažíme zajistit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, včetně přijetí opatření, jako je uzavření standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.

3. Jak jsou vaše informace sdíleny s třetími stranami

Trex neprodává vaše osobní údaje žádné třetí straně. Vaše osobní údaje však sdílíme s určitými dodavateli a třetími stranami pro naše obchodní a provozní účely.

Společnost Trex zveřejnila za posledních dvanáct měsíců třetím stranám následující kategorie osobních údajů:

 

Kategorie informacíTřetí strany, kterým byly tyto informace zpřístupněny
Vaše kontaktní údaje, jako je poštovní adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa pro účely kontaktování nebo zasílání informací nebo produktů.Poskytovatelé služeb provádějící služby jménem společnosti Trex . Stejně jako mnoho jiných firem i Trex využívá dodavatele, kteří udržují naše účty služeb, poskytují služby zákazníkům, poskytují reklamy a kontextové přizpůsobení reklam, marketingových služeb, zpracovávají nebo plní objednávky a transakce, zpracovávají platby, poskytují marketingové nebo reklamní služby a poskytují analytické, právní nebo pojišťovací služby.
Vaše e-mailová adresa, poštovní adresa nebo telefonní číslo.Další třetí strany provozující společně značkové loterie s Trex . Existují situace, kdy můžeme sdílet vaše údaje s partnery třetích stran mimo naše poskytovatele služeb. S partnerem můžeme například pořádat kobrandované loterie. Nikdy nesdílíme vaši e-mailovou adresu s těmito třetími stranami bez vašeho souhlasu.
4. Vaše práva na ochranu osobních údajů

I když Trex neprodává vaše osobní údaje žádné třetí straně, máte právo odmítnout prodej osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat informace týkající se informací, které o vás společnost Trex mohla získat prostřednictvím vašich interakcí s Trex. Můžete také požádat, abychom upravili, aktualizovali, změnili, odstranili nebo odstranili informace, které jste dříve poskytli.

Zákony o ochraně osobních údajů některých zemí a států poskytují jednotlivým spotřebitelům určitá práva. Podle kalifornských zákonů má například rezident Kalifornie právo požadovat, aby firma zveřejnila, jaké osobní údaje shromažďuje, používá, zpřístupňuje a prodává. Společnost Trex se o to snažila v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Podle kalifornského zákona vás nemůžeme diskriminovat, protože uplatňujete svá práva podle kalifornského zákona o ochraně osobních údajů spotřebitel. Je také důležité poznamenat, že si můžete užívat webové stránky společnosti Trex, aniž byste nám poskytli osobní údaje.

Pokud nám chcete předložit ověřitelnou žádost spotřebitel nebo uplatnit svá práva na ochranu soukromí v Kalifornii s ohledem na informace, které jste s námi mohli sdílet, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese  privacy@trex.com nebo bezplatně na čísle 866-681-4858. Ověřitelná žádost spotřebitel vám umožňuje požádat, abychom vám sdělili osobní údaje, které jsme o vás shromáždili. Můžete také požádat o vymazání osobních údajů, které jsme o vás shromáždili. Abychom mohli vaši žádost ověřit, možná nám budete muset předložit doklad o vaší totožnosti, včetně například poskytnutí kopie vašeho řidičského průkazu. Podle kalifornských zákonů může spotřebitel také určit oprávněného zástupce, který požádá podle kalifornského zákona o ochraně osobních údajů spotřebitel. Pokud využíváte autorizovaného zástupce, můžeme od vás požadovat předložení dokladu, že zástupce jedná vaším jménem.

5. Právní základy nebo obchodní účely společnosti Trex pro zpracování osobních údajů, které s námi sdílíte

Podle určitých zákonů jsme povinni sdílet s vámi náš právní základ nebo obchodní účel pro zpracování osobních údajů, které s námi sdílíte. Pokusili jsme se konkrétně určit tyto právní základy nebo obchodní účely, pokud je to v těchto zásadách relevantní. Kromě toho můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také v následujícím dodatečném scénáři:

  • abychom vyhověli našim zákonným a regulačním povinnostem;
  • za účelem plnění naší smlouvy s vámi nebo podniknutí kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy;
  • pro naše oprávněné zájmy; a
  • pokud jste poskytli souhlas s konkrétním použitím.
6. Kontaktujte nás

Trex Company, Inc. je společnost odpovědná za vaše informace podle těchto zásad ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad nebo postupů společnosti Trex v oblasti ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese  privacy@trex.com  nebo bezplatně na čísle 866-681-4858. Trex lze také kontaktovat poštou na adrese 2500 Trex Way, Winchester, Virginia 22601. Zašlete prosím e-mail na adresu „Trex“. Můžete také kontaktovat úřad pro ochranu osobních údajů ve své zemi.

7. Ochrana osobních údajů dětí

Vědomě neshromažďujeme žádné informace od dětí mladších 16 let. Pokud zjistíme, že nám dítě mladší 16 let poskytlo osobní údaje, odstraníme je v souladu s platnými právními předpisy. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a domníváte se, že jsme neúmyslně shromáždili informace od Vašeho dítěte způsobem, který není povolen zákonem, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese  privacy@trex.com nebo bezplatně na čísle 866-681-4858.

8. Odkazy a doplňky třetích stran

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze používání a zveřejňování informací shromážděných společností Trex prostřednictvím vaší interakce s našimi webovými stránkami. Webové stránky společnosti Trex mohou odkazovat nebo vkládat obsah z jiných webových stránek třetích stran, jako je YouTube. Pokud odkazujeme na jiné webové stránky nebo vkládáme jejich obsah, postupy ochrany osobních údajů společnosti Trex již neplatí. Informace o zásadách ochrany osobních údajů a postupech při používání souborů cookie naleznete v zásadách ochrany osobních údajů dané třetí strany.

9. Kdo je správcem vašich osobních údajů, když nás kontaktujete?

Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese  privacy@trex.com nebo na bezplatné lince 866-681-4858.

Trex lze také kontaktovat na následující poštovní adrese:

Hlavní právní poradce
Trex Company, Inc.
2500 Trex Way
Winchester, VA 22601

10. Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 1. května 2020. Tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně aktualizujeme. Při aktualizaci těchto zásad ochrany osobních údajů zveřejníme veškeré změny na této stránce.

11. Zásady používání souborů cookie

Tyto zásady používání souborů cookie vysvětlují, jak používáme metody sledování, jako jsou soubory cookie (včetně pixelů, SDK, JavaScript, identifikátorů zařízení atd.).

Stejně jako mnoho jiných firem používáme různé metody sledování návštěvníků našich webových stránek. Cookie je malý textový řetězec, který webové stránky ukládají do prohlížeče uživatele. Existuje několik typů souborů cookie, včetně:

o Soubory cookie první strany – ty soubory cookie, které umisťujeme na naše vlastní webové stránky.

o Soubory cookie třetích stran – ty soubory cookie, které nastavují jiné společnosti, jejichž funkce mohou být vloženy na naše webové stránky (tj. Facebook).

o Relační soubory cookie – dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem zařízení, když navštívíte naše stránky, a jejich platnost vyprší, když zavřete naše webové stránky.

o Trvalé soubory cookie – soubory cookie, které přetrvávají i po uzavření našich webových stránek. Lze je nastavit tak, aby vypršely za určitou dobu, nebo je lze odstranit ručně.

Soubory cookie můžete přijmout v nastavení prohlížeče. Pokud soubory cookie odmítnete používat, může to ztížit vaše zkušenosti na našich webových stránkách.

Když poprvé navštívíte webové stránky Trex, můžete přijmout nebo odmítnout použití sledovačů. Kliknutím na tlačítko Přijmout souhlasíte s používáním těchto sledovačů.

Nastavení souborů cookie můžete navíc spravovat v nastavení prohlížeče. Pokud soubory cookie odmítnete, možná nebudete moci používat některé funkce webových stránek Trex. Většina prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale tato nastavení můžete upravit.

(NE VŠECHNY PRODUKTY JSOU K DISPOZICI V KAŽDÉ ZEMI.)

Nelze přidat do košíku

Můžete si objednat až 4 vzorky zdarma. Chcete-li upravit výběr, odstraňte, co nepotřebujete, a poté přidejte nové volby.